กิจกรรม ทดสอบนักเรียนชั้นอนุบาล 1 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาจีน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนชั้นอนุบาล
ตรวจบันทึกสภาวะฟันผุ และอุดฟันชั้น ป.4
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น
อ.1 - ป.3 และ ชั้น ป.5
การอบรมภาษาจีน ณ สถาบันขงจื๊อ
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561
การเรียนการสอนวิชาพละ ชั้นอนุบาล
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมกังฟู ช่วงเช้า 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
การอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาครูและบุคลากรภาษาจีน
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
คณะครูร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561

 


 

กิจกรรม ทดสอบนักเรียนชั้น อนุบาล 1
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ
วันที่ 1พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมตอนเช้าสำหรับเด็ก
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.1 - ป.3 - ป.5
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้ง ฟัง พูด อ่าน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 และชั้น ป.6
วันที่ 27 ตุลาคม 2561

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
สไลด์รูปภาพกิจกรรม ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน ประจำเดือน
วันที่ 4 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 
กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล
วันที่ 30 ตุลาคม 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

Powered by MakeWebEasy.com