ข่าวประชาสัมพันธ์


เมนูอาหารประจำสัปดาห์
วันที่ 17-21 กย 61 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมยามเช้าภาษาอังกฤษ 20 กย 61
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียน ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ

Active learning นมเปลี่ยนสี 20 กย 61
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ห้องอนุบาล 1/3 การกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

VDO กิจกรรมของโรงเรียน

Powered by MakeWebEasy.com