ข่าวประชาสัมพันธ์


เมนูอาหารประจำสัปดาห์
เมนูอาหารประจำวันที่ 16 - ุ20 กรกฎาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 20 กค 61
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเป็นเกมต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด วิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 20 กค 61
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทบทวนคำศัพท์ประจำสัปดาห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

VDO กิจกรรมของโรงเรียน

Powered by MakeWebEasy.com