รายการอาหารกลางวันนักเรียน
แผนผังโรงเรียน
เครืองแบบนักเรียน
ที่จอดรถ รับ-ส่ง นักเรียน
ปฎิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ย้อนหลัง 

 

 

กีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมปะติดหรรษาสร้างรอยยิ้ม น้องอนุบาล 3
วันที่ 19  พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
พระอาจารย์ติวนักธรรมตรี ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ผลงานนักเรียนกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมยามเช้าอนุบาล 3
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

การอบรมภาษาจีน ณ สถาบันขงจื๊อ
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561
การเรียนการสอนวิชาพละ ชั้นอนุบาล
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมกังฟู ช่วงเช้า 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
การอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาครูและบุคลากรภาษาจีน
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
คณะครูร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561

 

กิจกรรมนักเรียน  อนุบาลศึกษา 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมนักเรียน ภาษาจีน ประถมศึกษา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมนักเรียน ภาษาจีน อนุบาลศึกษา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
กิจกรรมนักเรียน ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมนักเรียน อนุบาล
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ชวนสนุกและสถานที่น่าไปวันลอยกระทง
 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 


 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 และชั้น ป.6
วันที่ 27 ตุลาคม 2561

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล การออกกำลังกายเบา ๆ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สไลด์รูปภาพกิจกรรม ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน ประจำเดือน
วันที่ 4 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 
กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล
วันที่ 30 ตุลาคม 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

Powered by MakeWebEasy.com