ภาษาจีน

กิจกรรม "ไหว้บะจ่าง  端午节"

ประจำปีการศึกษา  2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1xtNrGhY6slT2VK3VoLtDal8yC0tH9dk2?usp=sharing

           

          

          

          

          

          

           

           

           

           

          

 

กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ชมภาพเพิ่มติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1JNd94anvb9MAT_-Johk7xxQWU9DwcJM5?usp=sharing

การแข่งขันกิจกรรมวันตรุษจีน 

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 - 24 มกราคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1GMBHY93h4LPBfV-BnaCcs6NomJFerUW4?usp=sharing

การสอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน 中小学生汉语考试

Youth Chinese Test (YCT)

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1WtfkzSq2BbKJ-j7uDGVG85LSfwJdmOBd?usp=sharing

        

        

         

           

         

        

         

       

泰国西部华文民校联谊会第8届中国语言文化体验营

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ครั้งที่ 8
ณ มูลนิธิสวนชิโนไทย และแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ.2566

มีกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน 10 ฐาน

                                          1. ฐานเรียนรู้พู่กันจีน
                                          2. ฐานเรียนรู้การระบายสีหน้ากากงิ้ว
                                          3. ฐานเรียนรู้การถักเชือกจีน
                                          4. ฐานเรียนรู้การตัดกระดาษ
                                          5. ฐานเรียนรู้การพับกระดาษ
                                          6. ฐานเรียนรู้เตะลูกไก่
                                          7. ฐานเรียนรู้การห่อเกี๊ยวจีน (โรงเรียนยู่เฉียวเป็นฐานวิทยากร)
                                          8. ฐานเรียนรู้รำไทเก๊ก
                                          9. ฐานร้องเพลงจีน
                                          10. ฐานระบำพัด

ติดตามชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1tv3ChnQey9TqYrfh3cT_ZzMVvGUVzNsL?usp=sharing

     

การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีนเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ภาคตะวันตกแห่งประเทศไทย  

ประจำปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน ต.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเม้งฮั้วกงฮัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วันเสาร์  ที่  16  กันยายน  พ.ศ.2566

ติดตามชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1holvayXswZN_kuzfwHm5bIoyVyp5RfoO?usp=sharing

การแข่งขันฟุตซอลระดับชั้นประถมศึกษา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีน

เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก

แห่งประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนเจี้ยนหัว อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1jBSYK1r2uHUv56Qyn16f99muaSn0J7WB?usp=sharing

กิจกรรม "วันไหว้พระจันทร์ 中秋节" 

ประจำปีการศึกษา 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1TgmW2YmunYooUoMQFGLKpE0DalPdcbFS?usp=sharing

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน

中小学生汉语考试

Youth Chinese Test (YCT)

วันอาทิตย์  ที่  20  สิงหาคม  2566

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/11LjtapoBdoqCDiyXsF6qGKlIgIOdpwDj?usp=sharing 

กิจกรรมวันไหว้บะจ่าง  端午节  ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

         

        

        

       

        

       

      

      

      

中小学生汉语考试

Youth Chinese Test (YCT)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน

(เฉพาะนักเรียนที่ลงสมัครสอบ)

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

บรรยากาศการติว 

中小学生汉语考试

Youth Chinese Test (YCT)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน

ให้กับนักเรียนที่สมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมวันตรุษจีน 

วันที่ 20 มกราคม 2566

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

             

 

  

 

 

 

 

 

 

Visitors: 411,596