ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมและระดับชั้น อ.2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1rqkNnSckz1aR7JswB830JjD4EQqGGgfQ?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถม

วันที่ 25 มกราคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1la_78oR_6tSqpKcDKkU97xBTb1nn1PS2?usp=sharing

กิจกรรมวันคริสต์มาส ...Christmas Day... 

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Qpf3LuEyprn4oH3JqdYbM9X-BQJbu3Wu?usp=sharing

           

          

        

        

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมและระดับชั้น อ.2

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์

https://drive.google.com/drive/folders/1lUHBypovakdhDO7dHsadVvDwlvqRAen5?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถม และ ระดับชั้น อ.1

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1HPoeltN6K3w9Mw0iVO-eBmS2zTG7u6st?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถม และระดับชั้น อ.1

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1FJhKGkgMlyGd7hNopGp0NqGtllyk72Ac?usp=sharing

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีนเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ครั้งที่ 9

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

    

    

    

      

     

     

 

       

      

       

        

 

 

 

Visitors: 407,380