อนุบาล

Project Approach

"Little sunshine flower" นักเรียนระดับชั้น อ.3

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนยู่เฉียวได้จัดกิจกรรม Project Approach โดยในครั้งนี้ให้ชื่อโครงการว่า Little Sunshine Flower” นักเรียนได้ลงมือปลูกต้นอ่อนทานตะวันตามขั้นตอนด้วยตนเอง รวมถึงการนำมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจได้ซื้อกลับไปปรุงอาหารรับประทาน 

ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

 

 

 

 

Visitors: 407,380