วิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การเกิดลม และ

ชั้น ป.6 เรื่อง มาทำฟอสซิลกันเถอะ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1dtDnUttSMVVQVjMAyUs-XzWUthrZQWkP?usp=sharing

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1ZYH81Z71PuWIskrUtoAbOQ-8u_vpihZe?usp=sharing

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

การชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4

วันที่ 27 สิงหาคม 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

Visitors: 411,595