การงานและเทคโนโลยี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

Work Shop การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Micro:bit 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

Visitors: 411,596