มิถุนายน 62

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  28  มิถุนายน  2562

กิจกรรมสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาลและประถม 

วันที่  27  มิถุนายน  2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

วันที่  26  มิถุนายน  2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  วันที่  26  มิถุนายน  2562

ผู้บริหารมอบรางวัลนักเรียนที่ประกวดการคัดลายมือ  แต่งกลอน  เรียงความ

วันที่  25  มิถุนายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  25  มิถุนายน  2562

ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดผลงาน

วันสุนทรภู่ ปี 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  24  มิถุนายน  2562

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์

ประจำเดือนมิถุนายน 2562 

วันที่  21  มิถุนายน  2562

กิจกรรมเผยแพร่ภาษาจีนสู่โรงเรียนข้างเคียง

ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

วันที่  21  มิถุนายน  2562

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล วันที่ 21 มิถุนายน 2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ 

วันที่  20  มิถุนายน  2562

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีและคณะเข้าเยี่ยมเสริมพลัง

โรงเรียนก้าวสู่แหล่งเรียนรู้โภชนาการสมวัย

ณ ห้องประชุมเหมยฮัว

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาจีน 

วันที่  19  มิถุนายน  2562

กิจกรรมเผยแพร่ภาษาจีนสู่โรงเรียนข้างเคียง

ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

วันที่  18  มิถุนายน  2562

กิจกรรม  วันที่  18  มิถุนายน  2562

กิจกรรม  วันที่  17  มิถุนายน  2562

กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษ ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว

วันที่ 15 มิถุนายน  2562

เจ้าหน้าที่เทศบาลท่าม่วงเข้ามาฉีดพ่นควันกำจัดยุง 

วันที่  14  มิถุนายน  2562

กิจกรรม  วันที่ 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  13  มิถุนายน  2562

กิจกรรม ภาษาจีน  วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนถาวรวิทยาที่เข้ามาศึกษาดูงาน 

วันที่  11  มิถุนายน  2562

เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนอนุบาล 1/1,2/1,2/2,2/3,3/3

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

กิจกรรม  วันที่ 11 มิถุนายน 2562