กิจกรรมพิเศษ 2567

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1ooCC-j7KoMmLanQDo78uYdnwq-eQwWqN?usp=sharing

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/14kbWfmFLcPN7zgX8Dq4YcKjoAT2HmNdC?usp=sharing

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

     

     

     

      

      

      

       คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ

พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤจิกายน 2565

ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

                  

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

พิธีมอบรางวัลผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวด "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2565"

วันที่ 10 สิงหาคม 2565   

     

       

    

   

     

      

     

    

Visitors: 411,595