มิถุนายน

กิจกรรมเผยแพร่ภาษาจีนสู่โรงเรียนข้างเคียง

ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

วันที่  18  มิถุนายน  2562

กิจกรรม  วันที่  18  มิถุนายน  2562

กิจกรรม  วันที่  17  มิถุนายน  2562

กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษ ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว

วันที่ 15 มิถุนายน  2562

เจ้าหน้าที่เทศบาลท่าม่วงเข้ามาฉีดพ่นควันกำจัดยุง 

วันที่  14  มิถุนายน  2562

กิจกรรม  วันที่ 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  13  มิถุนายน  2562

กิจกรรม ภาษาจีน  วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนถาวรวิทยาที่เข้ามาศึกษาดูงาน 

วันที่  11  มิถุนายน  2562

เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนอนุบาล 1/1,2/1,2/2,2/3,3/3

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

กิจกรรม  วันที่ 11 มิถุนายน 2562

กิจกรรม  วันที่ 10 มิถุนายน 2562

กิจกรรมไหว้บ๊ะจ่าง  วันที่  7  มิถุนายน  2562

กิจกรรม ภาษาอังกฤษ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

กิจกรรม ภาษาจีน  วันที่ 5 มิถุนายน 2562

การประกวดคัดลายมือและเขียนพู่กันจีน  ในกิจกรรมไหว้บ๊ะจ่าง 

วันที่  4  มิถุนายน  2562

เด็กชายภคณัฐ บริสุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

รุ่นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทคณิตคิดเร็ว
งานแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว

เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ
โดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ(ประเทศไทย)

กิจกรรม  วันที่ 4 มิถุนายน 2562

Visitors: 16,940