มีนาคม 2564

อบรมโครงการ D.A.R.E. นักเรียนระดับชั้น ป.5 วันที่ 19 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 1 วันที่ 19 มีนาคม 2564

การแข่งขันกีฬากระชับมิตรระหว่างครูกับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2564

ประธาน รองประธานและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วันที่ 17 มีนาคม 2564

ผู้บริหารมอบรางวัลการประกวดห้องเรียน 5ส ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 1 วันที่ 16 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 15 มีนาคม 2564

ครูและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาโดย ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ วันที่ 12 มีนาคม 2564

 

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 12 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1 วันที่ 11 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 10 มีนาคม 2564

กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 9 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 1 วันที่ 8 มีนาคม 2564

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี นักเรียนระดับชั้น ป.6 วันที่ 5 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 4 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 2 มีนาคม 2564

กิจกรรมยามเช้าระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 1 มีนาคม 2564

Visitors: 375,462