กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมนิทรรศการสัมพันธ์ชุมชนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เจ้าหน้าที่เทศบาลท่าม่วง เข้ามาให้บริการพ่นควันกำจัดยุง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

การทดสอบและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมหนูน้อยสร้างสรรค์งานศิลปะ  ระดับชั้นอนุบาล 1

เรื่อง สีน้ำสร้างสรรค์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมหนูน้อยสร้างสรรค์งานศิลปะ ระดับชั้นอนุบาล 2

เรื่อง " ประดิษฐ์แสนสนุก " วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

วัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน...1 มาตรการคัดกรอง โควิด-19 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Visitors: 322,529