ธันวาคม 2563

เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นผิวสัมผัส 

ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  

1 ในมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียน

กิจกรรมหนูน้อยสร้างสรรค์งานศิลปะ ระดับชั้นอนุบาล 3               

เรื่อง สร้างสรรค์ปั้นแต่ง วันที่ 22 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าระดับชั้นอนุบาล วันที่ 21 ธันวาคม 2563

การแข่งขันกีฬาระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

การแข่งขันกีฬาระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563

English Morning Activities 17 December 2020

การแข่งขันกีฬาระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าประถม สาระภาษาจีน วันที่ 16 ธันวาคม 2563

การแข่งขันกีฬาระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563

การแข่งขันกีฬาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรมโครงการบูรณาการ อสม.น้อยในโรงเรียน เรื่อง ควบคุมโรค (ไข้เลือดออกและโควิค-19)  คุ้มครองผู้บริโภค  วันที่ 9 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าอ.2 และประถม สาระภาษาจีน วันที่ 9 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 7 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ  วันที่ 3 ธันวาคม 2563

การอบรมโครงการบูรณาการงาน อมส.น้อย " การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการออกกำลังกาย " นักเรียนระดับชั้น ป.4

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน วันที่ 2 ธันวาคม 2563

Visitors: 322,533