พฤศจิกายน 63

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ระดับประถม "รำไทเก็ก" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมค่ายศิลปะ ระดับชั้น ป.3-ป.5 (ชมรม) วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมหนูน้อยนักวิทย์ ชั้นอนุบาล 3 การทดลอง "อัญชันเปลี่ยนสี"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

การอบรมสุขภาพจิตวัยรุ่น นักเรียนชั้น ป.5  จัดโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมยามเช้าอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

การอบรมโครงการบูรณาการงาน อสม.น้อย ในโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมหนูน้อยนักวิทย์ ชั้นอนุบาล 1 การทดลอง "ลาวาแลมป์"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับประถม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมหนูน้อยนักวิทย์ ชั้นอนุบาล 2 การทดลอง "ลูกโป่งสวรรค์"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย(อัคคีภัย) จากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าม่วง 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้าอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ประเมินความพร้อม อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564