พฤศจิกายน 63

กิจกรรมหนูน้อยนักวิทย์ ชั้นอนุบาล 1 การทดลอง "ลาวาแลมป์"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับประถม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมหนูน้อยนักวิทย์ ชั้นอนุบาล 2 การทดลอง "ลูกโป่งสวรรค์"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย(อัคคีภัย) จากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าม่วง 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้าอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ประเมินความพร้อม อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

Visitors: 205,846