ตุลาคม 63

กิจกรรมค่ายเพิ่มเสริมแรงใจ ระดับชั้น ป.2-ป.5 (นักเรียนห้อง 3 และห้อง 4) วันที่ 30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ป.6 วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.2-ป.3 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

English Camp Grade 5  2020 On The 27 th October 2020

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.5-ป.6 วันที่ 26 ตุลาคม 2563

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ผู้จัดการมอบรางวัลให้กับห้องเรียน 5ส. และให้โอวาทแก่นักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ทศกาลถือศิล-กินเจ โรงเจบ้วนเซี่ยงตั๊ว ท่าม่วง 

วันที่ 16-26 ตุลาคม 2563

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 ตุลาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2563

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนอนุบาล 3  ณ  ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง  วันที่ 2 ตุลาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2563

Visitors: 311,049