กันยายน 63

มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ชั้น อ.1-ป.6 

วันที่ 30 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 30 กันยายน 2563

Adventure Kindergarten วันที่ 29 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 29 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 28 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 25 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 24 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 23 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 22 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 21 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า  ชั้นอนุบาล  3  วันที่  18  กันยายน  2563

กิจกรรมยามเช้า สาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 17 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 16 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 15 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 14 กันยายน 2563

นักเรียน ชั้น ป.6 ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก(dT)

วันที่ 11 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 11 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 10 กันยายน 2563

ผู้บริหาร พร้อมคณะครู ร่วมงานโอกาสเกษียณอายุราชการ ศธจ.อนันต์  กัสปะ

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

การแข่งขันตอบคำถามภาษาจีน และการแข่งขันเขียนพู่กันจีน

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 9 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 8 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 3 กันยายน 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 2 กันยายน 2563

Visitors: 311,052