สิงหาคม 63

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

อบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 วันที่ 26 สิงหาคม 2563

เจ้าหน้าที่พยาบาลให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2563

การประชุมเชิงปฎิบัติการ "โครงการพัฒนากำลังคนสู่เยาวชนยุคดิจิทัล (Coding) พ.ศ.2563" 

ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วันที่ 16 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้น อ.2 วันที่  14  สิงหาคม  2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2563

การเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรี ป.6 โดยพระอาจารย์วัดวังขนายทายิการาม

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2563

Visitors: 359,701