กรกฎาคม 63

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

แนะนำประธาน รองประธานและสมาชิกสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมสาระภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมสาระภาษาจีน ชั้นอนุบาล 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563

พยาบาลให้ความรู้

เรื่อง ใช้เจลแอลกอฮอล์อย่างไรให้ถูกต้องเพื่อป้องกัน Covid-19

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมยามเช้า ระดับอนุบาล-ประถม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ท่าม่วง ให้คำแนะนำ 

เรื่อง การจราจรในช่วงเปิดเทอม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

การเรียนวิถีใหม่ สไตล์ New Normal

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

Back to School ในยุค New Normal

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เปิดเทอมคึกคักรับการเรียนแบบ "New Normal"

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Visitors: 311,054