มิถุนายน 63

อบจ.กาญจนบุรี ร่วมใจเอาชนะภัย COVID-19  ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

และจัดทำแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563  ณ โรงแรมมิตรพันธ์ กาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าม่วง ให้บริการฉีดพ่นควันกำจัดยุง

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 พร้อมคณะเข้าตรวจ

ติดตาม(กรณีพิเศษ) นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

 

 

การประชุม รถรับ-ส่ง นักเรียน (3 มิถุนายน 2563)

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่  1/2563

Visitors: 311,051