กุมภาพันธ์ 63

บรรยากาศการสอบวันที่สอง  ปีการศึกษา  2562  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563

ผู้จัดการให้โอวาทกับนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563

บรรยากาศการสอบวันแรก  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  วันที่  26  กุมภาพันธ์  2563

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรท่าม่วง เข้ามามอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ป.5

ในโครงการ  D.A.R.E.  ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา  2562 

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2563

มุทิตาจิตจากใจศิษย์ถึงคุุณคร  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2563

โรงเรียนวิสุทธรังษี เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2563

ผู้จัดการมอบรางวัลให้กับห้องเรียน 5ส  ที่ได้คะแนนสูงสุด ภาคเรียนที่ 2/2562 

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2563

กีฬากระชับมิตร ครู-นักเรียน  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563

กีฬาฟุตซอลอนุบาล 3 พบ ป.1   วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาจีน  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2563

งานนิทรรศการวันวิชาการสัมพันธ์ชุมชนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

"งานวัดรื่นเริงบันเทงยู่เฉียว" วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ 

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563

เจ้าหน้าที่พยาบาลวัดไข้นักเรียนชั้นอนุบาล  วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563

เจ้าหน้าที่ทันตกรรมจาก รพ.สมเด็จพระสังคราชองค์ที่ 19

เข้ามาเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี  เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  วันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาจีน  วันที่  5  กุมภาพันธ์  2563

กิจกรรมการโต้วาที ชั้น ป.5/3 และ ป.5/4  วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  สาระภาษาจีน  วันที่  5  กุมภาพันธ์  2563

กิจกรรมการโต้วาที  ชั้น ป.5.1  และ ป.5.2  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2563

กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย  ประจำปีการศึกษา  2562  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2563

พยาบาลวัดไข้นักเรียน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  3  กุมภาพันธ์  2563

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สอบ O-NET  ณ  โรงเรียนวีรศิลป์ 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2563

ทอสอบนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น อ.2 - ป.6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

Visitors: 411,595