มกราคม 63

เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาฉีดพ่นควันป้องกันยุง วันที่ 31 มกราคม 2563

กิจกรรมหนูน้อยสร้างสรรค์งานศิลปะ  ระดับปฐมวัย  วันที่  31  มกราคม  2563

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย  สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  30  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นประถม  สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  30  มกราคม  2563

เจ้าหน้าที่พยาบาลสอนวิธีการใช้เจลล้างมือที่ถูกต้อง

และแจกเจลให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโต๊ะเรียน  อุปกรณ์การเรียน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า

วันที่  29  มกราคม  2563

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาจีน  วันที่  29  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน  วันที่  29  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  28  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  3  วันที่  27  มกราคม  2563

เจ้าหน้าที่พยาบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง  ไวรัสโคโรน่า ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้  วันที่  27  มกราคม  2563

กิจกรรมช่วงพักเบรก สาระภาษาอังกฤษ วันที่ 23 มกราคม 2563

กิจกรรมวันตรุษจีน  วันที่  23  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน  วันที่  22  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  21  มกราคม  2563

กิจกรรม หุ่นสวยด้วยตัวเรา ประจำเดือนมกราคม  2563  วันที่  20  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  20  มกราคม  2563

งานเลี้ยงสังสรรค์ตรุษจีน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก

วันที่  18  มกราคม  2563  ณ  โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์  ชั้น อ.1 - อ.3  วันที่  17  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นประถม สาระภาษาจีน  วันที่  15  มกราคม  2563

การเรียนการสอนพลศึกษาชั้นอนุบาล  อ.1/4  วันที่  14  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  14  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  13  มกราคม  2563

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  9  มกราคม  2563

ผู้จัดการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามสาระภาษาอังกฤษประจำเดือน  ธันวาคม  2562 

วันที่  9  มกราคม  2563

เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน  นักเรียนชั้น ป.5/1  วันที่  9  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  9  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาจีน  วันที่  8  มกราคม  2563

ครูผู้ได้รับเกียรติบัตร  ครูผู้มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ณ  โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี วันที่ 8 มกราคม 2563

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย  สาระภาษาจีน  วันที่  8  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล วันที่ 7 มกราคม 2563

นักเรียนในกิจกรรม หุ่นสวยด้วยตัวเรา  ชั่งน้ำหนัก ประจำเดือนมกราคม 2563

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล วันที่ 6 มกราคม 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563  วันที่  6  มกราคม  2563

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาอังกฤษ วันที่  2  มกราคม  2563

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  2  มกราคม  2563

ผู้จัดการให้โอวาทกับนักเรียน  เทศกาลปีใหม่  วันที่  2  มกราคม  2563

Visitors: 322,534