ธันวาคม 62

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  27  ธันวาคม  2562

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  26  ธันวาคม  2562

ครูให้ความรู้เรื่อง สุริยุปราคาวงแหวน  (แบบบางส่วน)  วันที่   26 ธันวาคม 2562

เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน นักเรียนชั้น ป.4/2  วันที่  26  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  26  ธันวาคม  2562

กิจกรรมช่วงพักเบรกบ่ายสาระภาษาจีน วันที่ 25 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันคริสต์มาส  วันที่  25  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  24  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  23  ธันวาคม  2562

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 

วันที่  20  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  20  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาอังกฤษ วันที่  19  ธันวาคม  2562

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  19  ธันวาคม  2562

กิจกรรมประกวดนักร้องเสียงทอง  รองรองชนะเลิศ  ระดับชั้น ป.2 - ป.4 

วันที่  19  ธันาวคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาจีน วันที่  18  ธันวาคม  2562

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาจีน  วันที่  18  ธันวาคม  2562

กิจกรรมประกวดนักร้องเสียงทอง

รอบรองชนะเลิศ  ระดับชั้น ป.5-6  วันที่  18  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  17  ธันวาคม  2562

กิจกรรม หุ่นสวยด้วยตัวเรา ประจำเดือนธันวาคม  2562  วันที่  16  ธันวาคม  2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

เข้ามาฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้

วันที่  16  ธันวาคม  2562

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฉีดวัคซีน  ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

วันที่  16  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  16  ธันวาคม  2562

นักเรียนรับประทานผลไม้ หลังอาหารกลางวัน  วันที่  13  ธันวาคม  2562

เจ้าหน้าที่จากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่  19 

เข้ามาเคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ชั้น ป.6.2  วันที่  13  ธันวาคม 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  13  ธันวาคม  2562

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  12  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาอังกฤษ วันที่  12  ธันวาคม  2562

นักเรียนในกิจกรรม หุ่นสวยด้วยตัวเรา  ชั่งน้ำหนัก ประจำเดือนธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาจีน  วันที่  11  ธันวาคม  2562

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาจีน  วันที่  11  ธันวาคม  2562

เจ้าหน้าที่จากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่  19 

เข้ามาเคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ชั้น ป.6/1 

วันที่  11  ธันวาคม 2562

การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 7

เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ณ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา

วันที่ 10 ธันวาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ 

วันที่  7-8  ธันวาคม  2562

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562

ณ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6-8 ธันวาคม  2562

การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน/การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science Show

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งหญิง/การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา/การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.1 - ป.3 และ ป.4 - ป.6

ผู้บริหารมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 

วันที่  6  ธันวาคม  2562

รับประทานผลไม้ (มะละกอ) วันที่ 6 ธันวาคม 2562

นักเรียนชั้น ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ, บาดทะยัก (dT)

วันที่  6  ธันวาคม  2562

กิจกรรมแอโรบิคยามเช้า  วันที่  6  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  6  ธันวาคม  2562

พิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงาน ป.ป.ช. กาญจนบุรี สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพวาด 

ในหัวข้อ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริต 

วันที่  4  ธันวาคม  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  2562 วันที่  4  ธันวาคม  2562

ทานผลไม้กลางวัน ป.2-ป.5 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล สาระภาษาจีน  วันที่  4  ธันวาคม  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  2562 วันที่  3  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  3  ธันวาคม  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  2562 วันที่  2  ธันวาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  2  ธันวาคม  2562

Visitors: 411,597