พฤศจิกายน 62

สอบนักธรรมตรี นักเรียนระดับชั้น ป.6 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  29  พฤศจิกายน  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการมอบรางวัลตอบคำถาม สาระภาษาอังกฤษ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาอังกฤษ 

วันที่  28  พฤศจิกายน  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  2562

วันที่  27  พฤศจิกายน  2562

พยาบาลให้ความรู้ช่วงพักกลางวัน  วันที่  27  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน 

วันที่  27  พฤศจิกายน  2562

การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Kahoot  ชั้น ป.6/1 

วันที่  26  พฤศจิกายน  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  2562

วันที่  26  พฤศจิกายน  2562

โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1

ให้กับนักเรียนชั้น ป.6  วันที่  26  พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการ มอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25

 และการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่  11  ระดับภาครอง

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  26  พฤศจิกายน  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  2562

วันที่  25  พฤศจิกายน  2562

วันมหาธีรราชเจ้า  วันที่  25  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  25  พฤศจิกายน  2562

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25

 และการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่  11  ระดับภาครอง

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  2562  วันที่  22  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่   22  พฤศจิกายน  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  2562  วันที่  21  พฤศจิกายน  2562

โรงเรียนสาธิตราชภัฏกาญจนบุรี เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1

ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 

วันที่  21  พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาอังกฤษ 

วันที่  21  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่าย สาระภาษาจีน 

วันที่  20  พฤศจิกายน  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  วันที่  20  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน 

วันที่  20  พฤศจิกายน  2562

กีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV)เข็ม2 นักเรียนหญิง ป.6

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  19  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 

วันที่  18  พฤศจิกายน  2562

กีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  2562

วันที่  18  พฤศจิกายน  2562

พระอาจารย์จากวัดวังขนายทายิการาม 

เข้ามาติวนักธรรมตรีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

วันที่  18 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนสอบ YCT ป.2 ถึง ป.6(เฉพาะนักเรียนที่สมัคร)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  ชั้น อ.3  วันที่  15  พฤศจิกายน  2562

วันมอบตัวนักเรียนชั้น อ.1  วันที่  15  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมห่างไกลยาเสพติดชีวิตเป็นสุข  (D.A.R.E.)   

วันที่  15  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 

วันที่  15  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ 

วันที่  14  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน  วันที่  13  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมช่วงพักเบรคบ่ายสาระภาษาจีน  วันที่  13  พฤศจิกายน  2562

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1

ให้กับนักเรียนชั้น ป.6  วันที่  13  พฤศจิกายน 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1  เข้ารับการอบรม  Coding   

วันที่  12  พฤศจิกายน  2562

นักเรียนในกิจกรรม หุ่นสวยด้วยตัวเรา  ชั่งน้ำหนัก 

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 

วันที่  12  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  12  พฤศจิกายน  2562

คณะครูเดินขบวนลอยกระทงร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง

วันที่  12  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมวันลอยกระทง  วันที่  11  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  11  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมห่างไกลยาเสพติดชีวิตเป็นสุข (D.A.R.E.) 

วันที่  8  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  8  พฤศจิกายน 2562