กันยายน 62

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น อ.1  ณ  บ้านนอกคอกนา วันที่  30  กันยายน  2562

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนหนองขาว

วันที่ 30 กันยายน 2562

English Camp Grade 4 วันที่  28 กันยายน 2562

ผู้จัดการให้โอวาทนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562  วันที่  27  กันยายน  2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  24  กันยายน  2562

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่2 ประจำปี2562

วันที่ 21 กันยายน 2562

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล วันที่ 20 กันยายน 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  19  กันยายน  2562

กิจกรรมยามเช้านักเรียนชั้นอนุบาล  วันที่  18  กันยายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  17  กันยายน  2562

กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา  ประจำเดือนกันยายน  2562 

วันที่  16  กันยายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  16  กันยายน  2562

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตสาตร์ ป.4 ณ วิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองขาว

วันที่ 14 กันยายน 2562

กิจกรรมไหว้พระจันทร์  วันที่  13  กันยายน  2562

นักเรียนในโครงการ หุ่นสวยด้วยตัวเรา ชั่งน้ำหนักประจำเดือนกันยายน 2562 

วันที่  12  กันยายน  2562

กิจกรรมสาระภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมและอนุบาล  วันที่  12  กันยายน  2562

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย (ซ้อมแผนหนีไฟ) ประจำปี 2562 

วันที่  11  กันยายน  2562

กิจกรรมชั้นอนุบาล สาระภาษาจีน  วันที่  11  กันยายน  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล วันที่ 10  กันยายน 2562

ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

ณ  สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  9  กันยายน  2562

กิจกรรมค่ายศิลปะ สืบสานงานศิลป์  นักเรียนชั้น ป.4 - ป.5  (ชมรม) 

วันที่  7  กันยายน  2562

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เล่านิทาน ณ บ้านอุ่นใจเนอสเซอรี่สองภาษา

วันที่ 6 กันยายน 2562

พยาบาลอบรมนักเรียน เรื่อง ไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก วันที่ 6 กันยายน  2562

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล  วันที่ 6 กันยายน 2562

กิจกรรมเต้นแอโรบิคยามเช้า ชั้นประถมทุกวันศุกร์  วันที่  6  กันยายน  2562

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย 

วันที่ 5 กันยายน 2562

กิจกรรมสาระภาษาอังกฤษ วันที่ 5 กันยายน 2562