สิงหาคม

กิจกรรมอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน วันที่ 21 สิงหาคม 2562

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล วันที่ 20 สิงหาคม 2562

กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา ประจำเดือนสิงหาคม  2562 

วันที่  19  สิงหาคม  2562

การแข่งขันกีฬาสีนอกรอบชั้นอนุบาล  วันที่  19  สิงหาคม  2562

นักเรียนสอบ YCT ชั้น ป.2-6 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
วันที่16 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาการญจนบุรี

การแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science  Show 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 

ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

การแข่งขันกีฬานอกรอบ ชั้นอนุบาล  วันที่  16  สิงหาคม  2562

นักเรียนในโครงการหุ่นสวยด้วยตัวเราชั่งน้ำหนักประจำเดือน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาจีน 

วันที่  14  สิงหาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล วันที่ 13 สิงหาคม 2562

คณะครูร่วมวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง 

วันที่  12  สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันแม่สายใยรัก  วันที่  9  สิงหาคม  2562

เคลือบฟลูออไรด์  นักเรียนชั้น อ.1/4,  อ.2/1,  อ.2/2,  อ.3/1, อ.3/2 

วันที่  8  สิงหาคม  2562

กิจกรรมประถมและอนุบาล สาระภาษาอังกฤษ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

การประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก

ครั้งที่ 2/2562   วันที่ 7 สิงหาคม 2562

อุดฟันนักเรียนชั้น ป.5 วันที่  7  สิงหาคม  2562

การแข่งขันกีฬาสีนอกรอบชั้นอนุบาล   วันที่  7  สิงหาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  เต้นประกอบเพลง อิ่มอุ่น 

วันที่  7  สิงหาคม  2562

กิจกรรมชั้นประถม สาระภาษาจีน  วันที่  7  สิงหาคม  2562

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่  19 

เข้ามาอุดฟันให้กับนักเรียน  ชั้น  ป.4 

วันที่  6  สิงหาคม  2562

การประเมินการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์

กิจกรรมอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

Visitors: 29,518