กรกฎาคม 62

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพจิตวัยรุ่น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

วันที่  31  กรกฎาคม  2562

พยาบาลอบรม เรื่อง ไข้เลือดออก  วันที่  31  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาจีน วันที่  31  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 28 กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  26  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมสาระภาษาอังกฤษ วันที่ 25 กรกฎาคม  2562

อบรมเชิงปฎิบัติการปฐมพยาบาล CPR (ช่วยฟื้นคืนชีพ)

วันที่ 24 กรกฎาคม  2562

กิจกรรมสาระภาษาจีน  วันที่  24  กรกฎาคม  2562

การแข่งขันกีฬาสี นอกรอบ ชั้น อ.2  วันที่  23  กรกฎาคม  2562

ประชุมผู้ปกครองกิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา วันที่ 22 กรกฎาคม  2562

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้น ป.6  ณ วัดวังขนายทายิการาม 

วันที่  20  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์  ประจำเดือนกรกฎาคม  2562 

วันที่  19  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  19  กรกฎาคม  2562

นักเรียนที่ได้รับทุนสงเคราะห์ระดับประถมศึกษา  ทุนละ 1,000  บาท 

ของวัดวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วันพุธ ที่ 17  กรกฎาคม  2562

1.ด.ญ.สุชัญญา                     แช่มเล็ก           ชั้น  ป.5/3

2.ด.ญ.กรณ์ภัสสรณ์               อยู่นันต์            ชั้น  ป.6/3

 

 

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ 

วันที่  18  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมค่ายเพื่มเสริมแรงใจ  ชั้น ป.2 - ป.3 ห้อง 3 และ 4 

วันที่  13  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  12  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ 

วันที่  11  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน 

วันที่  10  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  9  กรกฎาคม  2562

การแข่งขันกีฬาสีนอกรอบระดับชั้นอนุบาล  1  วันที่  8  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  8  กรกฎาคม  2562

การแข่งขัน MILO Futsal  2019  Road  to  Barcelona

รุ่นอายุ 11-12 ปี ณ  ซิตี้ อารีน่า จ.อยุธยา 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

Student's  Exposure  English  Speaking  Years  2019

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

นิเทศติดตามการดำเนินงานแผนงาน โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษาแห่งชาติ

วันที่  4  กรกฎาคม  2562

 

กิจกรรมสาระภาษาอังกฤษ วันที่  4  กรกฎาคม  2562