พฤษภาคม 62

กิจกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม  2562

กิจกรรมประถมและอนุบาล วันที่ 30 พฤษภาคม  2562

เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน ระดับชั้น ป.1/4 วันที่ 29 พฤษภาคม  2562

กิจกรรมประถมและอนุบาล สาระภาษาจีน วันที่ 29 พฤษภาคม  2562

ตรวจค้นหานักเรียนที่มีภาวะโลหิตจางจาการขาดธาตเหล็กและธาลัสซีเมีย ชั้น ป.1-ป.6 วันที่ 28-30 พฤษภาคม  2562

ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น อ.1-ป.6 วันที่ 28-30 พฤษภาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  28  พฤษภาคม  2562

เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน ระดับชั้น ป.1/3 วันที่ 27 พฤษภาคม  2562

ยามเช้าอนุบาลและประถม วันที่ 27 พฤษภาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  24  พฤษภาคม  2562

เคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น อ.1.1,  อ.1.2, อ.1.3, อ.1.4  และ อ.3.1,  อ.3.2  วันที่  23  พฤาภาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  23  พฤษภาคม  2562

เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน ระดับชั้น ป.1/2 วันที่  22  พฤษภาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  22  พฤษภาคม  2562

เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน ระดับชั้น ป.1/1 วันที่  21  พฤษภาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  21  พฤษภาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  17  พฤษภาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  16  พฤษภาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  15  พฤษภาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  14  พฤษภาคม  2562

ผู้จัดการให้โอวาทวันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่  14  พฤษภาคม  2562

ยินดีต้อนรับเปิดเทอม วันที่  13  พฤษภาคม  2562

ขายหนังสือชั้น อ.1- ป.6 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

Visitors: 411,597