กิจกรรมพิเศษ 62

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  67  พรรษา 

วันที่  26  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ  ที่พักสงฆ์ป่าหนองหม้อแกง 

วันที่  15  กรกฎาคม  2562

พิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมไหว้ครู  วันที่  13  มิถุนายน  2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธาานนักเรียน วันที่  5  มิถุนายน  2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์  ที่  3  มิถุนายน 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มองเกียรติบัตรให้กับ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรกของกลุ่มโรงเรียนเอกชน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่  วันที่  27  เมษายน  2562

Visitors: 284,701