วิทยาศาสตร์

การชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4

วันที่ 27 สิงหาคม 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

Visitors: 311,052