คณิตศาสตร์

การแข่งขันรูบิค Rubiks ฝึกสมองวัด IQ ช่วงพักกลางวัน ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2-ป.6

วันที่ 16 กันยายน 2565

กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

Visitors: 311,051