เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียนชาย อนุบาล 1-3

 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
 • สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนตรงกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
 • ปกเสื้อสีน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง
 • ผูกไทด์สำเร็จรูปของอนุบาล 
 • ชายแขนเสื้อแถบน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง 
 • ชายเสื้อด้านล่างแถบน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง 
 • กางเกงสีน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง 
 • รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย  
     

เครื่องแบบนักเรียนหญิง อนุบาล 1-3

 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา 
 • สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนตรงกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย 
 • ปกเสื้อสีน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง 
 • ผูกโบว์สำเร็จรูปของอนุบาล
 • ชายแขนเสื้อแถบน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง 
 • ชายเสื้อด้านล่างแถบน้ำเงินมีขลิบสีเหลือง 
 • กระโปรงนักเรียนสีน้ำเงินจีบรอบตัว 
 • ชายกระโปรงมีขลิบสีเหลือง 
 • รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 

 เครื่องแบบพละชาย อนุบาล 1-3

 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
 • สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนหน้าอกด้านซ้าย 
 • กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินด้านข้างมีขลิบสีเหลือง 
 • รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย 
       

เครื่องแบบพละหญิง อนุบาล 1-3

 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา 
 • สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนหน้าอกด้านซ้าย 
 • กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินด้านข้างมีขลิบสีเหลือง 
 • รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
 

เครื่องแบบนักเรียนชาย  ชั้น ป.1 – ป.4 

 • ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
 • เสื้อสั้นสีขาวจั๊มพ์เอวไม่ทับใน
 • ปกคอเสื้อสีกรมท่า มุมแหลมขลิบเหลือง
 • เนคไทสีกรมท่าขลิบปลายเหลืองยาวเสมอขอบกระเป๋า
 • กระเป๋าสีกรมท่า ด้านบนขลิบเหลือง ปักโลโก้  ร.ร.
 • กางเกงขาสั้น สีกรมท่าขลิบเหลือง
 • รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
   

เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้น ป.1 – ป.4

 • ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
 • ถักเปียและผูกโบว์สีเหลือง
 • เสื้อสั้นสีขาวจั๊มพ์เอวไม่ทับใน
 • ปกคอเสื้อสีกรมท่า มุมมนขลิบเหลือง
 • เนคไทสีกรมท่าขลิบปลายเหลืองยาวเสมอขอบกระเป๋า
 • กระเป๋าสีกรมท่า ด้านบนขลิบเหลืองปักโลโก้ ร.ร.
 • กระโปรงสีกรมท่าขลิบเหลือง
 • รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า  ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
  

 เครื่องแบบนักเรียนชาย

 • ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
 • เสื้อสั้นสีขาว เอวจั๊มพ์ไม่ทับใน 
 • ปกคอเสื้อสีกรมท่า มุมแหลมขลิบเหลือง
 • เนคไทสีกรมท่าขลิบปลายเหลืองยาวเสมอขอบกระเป๋า 
 • กระเป๋าแถบสีกรมท่า ด้านบนขลิบเหลือง ปักโลโก้ ร.ร. 
 • กางเกงขาสั้น สีกรมท่าขลิบเหลือง 
 • รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

 • ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา 
 • ถักเปียและผูกโบว์สีเหลือง 
 • เสื้อสั้นสีขาว เอวจั๊มพ์ไม่ทับใน 
 • ปกคอเสื้อสีกรมท่า มุมมนขลิบเหลือง 
 • เนคไทสีกรมท่าขลิบปลายเหลืองยาวเสมอขอบกระเป๋า 
 • กระเป๋าสีกรมท่า ด้านบนขลิบเหลืองปักโลโก้ ร.ร. 
 • กระโปรงสีกรมท่าขลิบเหลือง 
 • รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
 

เครื่องแบบพละชาย ป.1-ป.3

 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีขาวที่หน้าอกด้านขวา 
 • สัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย 
 • กางเกงสีน้ำเงินขาสั้นด้านข้างมีขลิบสีเหลือง 
 • รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
   

เครื่องแบบพละหญิง ป.1-ป.3

 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีขาวที่หน้าอกด้านขวา
 • ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
 • กางเกงสีน้ำเงินขาสั้นด้านข้างมีขลิบสีเหลือง
 • รองเท้าผ้าใบสีขาวมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
   

เครื่องแบบพละชาย ป.4-ป.6

 • เสื้อโปโลสีเหลือง
 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
 • ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
 • กางเกงสีน้ำเงินขายาวมีขลิบสีเหลือง
 • รองเท้าผ้าใบสีดำ มีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
  

 เครื่องแบบพละหญิง ป.4-ป.6

 • เสื้อโปโลสีเหลือง
 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
 • ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
 • กางเกงสีน้ำเงินขายาวมีขลิบสีเหลือง
 • รองเท้าผ้าใบสีขาวมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
 

 เครื่องแบบลูกเสือสำรอง

 • หมวกลูกเสือสำรอง 
 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา 
 • ป้ายชื่อโรงเรียน กลุ่มกองติดหัวไหล่ด้านขวา 
 • ป้ายสี ติดหัวไหล่ด้านซ้าย 
 • ป้ายเครื่องหมาย จงทำดี ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย 
 • ผ้าพันคอพื้นสีเหลืองขลิบน้ำเงินตราประจำจังหวัด 
 • วอล์กเกิ้ล ใช้แบบหนังสีน้ำตาล
 • เข็มขัด เป็นแบบเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปหน้าเสือ
 • รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
 

 เครื่องแบบเนตรนารีสำรอง

 • หมวกเนตรนารีสำรอง 
 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา 
 • ป้ายชื่อโรงเรียน กลุ่มกองติดหัวไหล่ด้านขวา 
 • ป้ายสี ติดหัวไหล่ด้านซ้าย
 • ป้ายเครื่องหมาย จงทำดี ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย 
 • ผ้าพันคอพื้นสีเหลืองขลิบน้ำเงินตราประจำจังหวัด 
 • วอล์กเกิ้ล ใช้แบบหนังสีน้ำตาล 
 • รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
 

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ

 • ชุดกากีแบบลูกเสือสามัญ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงขาสั้นคลุมเข่า
 • หมวกเป็นแบบหมวกปีก มีสายคาดหมวกสีน้ำตาล มีดอกจันและหน้าเสือ 
 • ผ้าพันคอสีน้ำเงิน มีตราประจำจังหวัดอยู่ที่มุมผ้าพันคอ 
 • วอล์กเกิ้ล เป็นแบบโลหะทองเหลืองเป็นรูปหน้าเสือ
 • ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินบนผ้าพื้นขาวที่หน้าอกด้านขวา 
 • ป้ายชื่อโรงเรียนและเครื่องหมายกลุ่มกอง ติดหัวไหล่ด้านขวา 
 • ป้าย จงเตรียมพร้อม ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
 • เข็มขัด เป็นแบบเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปหน้าเสือ 
 • รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลมีเชือกผูก ถุงเท้าสีกากีไม่มีลวดลาย
 

เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ

 • ชุดเนตรนารีสีเขียว มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกระโปรง คลุมเข่า
 • หมวกเป็นแบบหมวกมีปีกสีเดียวกับชุด มีตราเครื่องหมายเนตรนารี ติดอยู่ด้านหน้าหมวก
 • ผ้าพันคอสีน้ำเงิน มีตราประจำจังหวัดอยู่ที่มุมผ้าพันคอ 
 • วอล์กเกิ้ลเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี 
 • ปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินบนผ้าพื้นขาวที่หน้าอกด้านขวา 
 • ป้ายชื่อโรงเรียนและเครื่องหมายกลุ่มกอง ติดหัวไหล่ด้านขวา 
 • ป้าย จงเตรียมพร้อม ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย 
 • เข็มขัดแบบหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์ เนตรนารี 
 • รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
   
Visitors: 168,009