โครงการส่งเสริมประกายดาว

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันโครงการส่งเสริมประกายดาว ครั้งที่ 15  ประจำปี 2566

- เด็กหญิงสู่ขวัญ  อุดมผล  ป.6/1  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,200บาท
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
- เด็กชายธนเดช บีเวอร์ ป.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย
รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 400 บาท
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
โครงการส่งเสริมประกายดาว ครั้งที่ 15 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 4 กันยายน 2566

Visitors: 411,592