สิงหาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถม และระดับชั้น อ.1

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1l3_tbP2V1QM4mf0cD2uuLY7cVxSbxS8_?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "เมืองไทยที่รัก"

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/14me6xQsp8xC5K8uotNz46-pNCMGayRWg?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "เมืองไทยที่รัก"

วันที่  28  สิงหาคม  2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง 

https://drive.google.com/drive/folders/129_rNpbRgyF6oZQ_HQ_iB86sh14qSOFk?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ "บุคคลที่ควรรู้จัก"

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/17X4G7FvixpT88sZ3U3Mn_QISqbJNtGyO?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.2 และระดับชั้นประถม

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1V0mFNH9qXGDDNLzr_X8aA_wZLcUtypFf?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3 และระดับประถม

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ต้องการชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1PiM9sLj878ZXXypZNnX_yGQZV4PyUqJA?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ "บุคคลที่ควรรู้จัก"

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1qUZTVGJDJ6yYQt0C4L0_BbGsRwK4nWlk?usp=sharing

กิจกรรมสาธิตฝึกปฎิบัติ CPR และปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอม

อุดกั้นทางเดินหายใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1wHlOKdOi2wFIY-fj2ozCduaUXDXTuWF6?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "บุคคลที่ควรรู้จัก"

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1bJwOe1LYVkUTh1q-alncez2jUm95c3TK

กิจกรรมสาธิตฝึกปฎิบัติ CPR และปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอม

อุดกั้นทางเดินหายใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

 ต้องการชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1427wH0GCx_GBE1o8vVe8tykGseysZNmp?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Sijd0Y9mqQztsJuL7Bf8iKt6gX3ktS9W?usp=sharing

กิจกรรมสาธิตฝึกปฎิบัติ CPR และปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอม

อุดกั้นทางเดินหายใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงก์ด้านล่างค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1d5zcfA00nHmpmCs2JCshqveg5mPOo-Da?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.1 และ ระดับประถม

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ต้องการชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/18v60ZVpBL4vcSJXJeZGrbw-34wGnwHkl?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.2 และระดับประถม

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ต้องการชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/11qF_1WEQL9b0U-AfTewruIBbK8UmPIAY?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "บุคคลที่ควรรู้จัก"

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "วันแม่แห่งชาติ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ "วันแม่แห่งชาติ"

วันที่ 8 สิงหาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.1 และระดับประถม

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

Visitors: 407,378