มีนาคม 2565

นักเรียนชั้น อ.2 - ป.3  รับวัคซีนไฟเซอร์ (สูตรฝาสีส้ม) ตามเกณฑ์อายุ

5-11 ปี ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 

วันที่ 9 มีนาคม 2565

Visitors: 411,595