มิถุนายน 2567

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "ครอบครัวมีสุข"

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1vxxesijtbBRxKzy5uC96dC-vcjiy6WHl?usp=sharing

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1xEMAUxBWgarXf8fdnqwNfFyVeJHc2G73?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ สาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1และระดับประถม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/17Mwu0T-iaG9zWZnwK2PYA7jHVSnNbAYm?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ หน่วยเรียนรู้ "ร่างกายของฉัน" ระดับชั้น อ.2

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1dj61Zyb0cYU_12Pb6TlOw47-DdEBQiNf?usp=sharing

二零二四年泰国西部华文民校联谊会

第二次常务理事研讨会

การประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก

ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1rMuFTmx-R2wU79yzYeHuqpP7U0y7ehl4?usp=sharing

"เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ"

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1epQorkxI8MavHQB1SUBh4m_HjwZmsmy1?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาลและระดับประถม

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Yu1jZVVIlrsmDqafFhwWVBalWDRKhmSG?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน  ชั้น อ.1-อ.3

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1A96oQZ5k4ooF8T4iBlFKcYappcKLZtwg?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วยเรียนรู้ "หนูทำได้"

วันที่ 4 มิถุนายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1SEyhQBlEGjLpMg56T5fpVU6eb9rZpmfd?usp=sharing

Visitors: 411,594