มิถุนายน 2566

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น อ.1,อ.2,อ.3,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป.6

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 นิทานอีสป เรื่อง เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ป.1 และเจาะเลือดคัดกรองตรวจโรคซีด

เจาะเลือดคัดกรองโรคเบาหวาน กลุ่มเด็กอ้วน

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถม

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

๑ กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ทางโรงเรียนยู่เฉียวได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย

กิจกรรมยามเช้า สาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.2

วันที่ 28 มิถุนายน 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "น้ำ"

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "ผีเสื้อแสนสวย"

วันที่  23  มิถุนายน  2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1 และระดับประถม

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ " ผีเสื้อแสนสวย " และ เสียงตามสาย

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "ผีเสื้อแสนสวย"

วันที่ 19 มิถุนายน 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 16 มิถุนายน 2566