มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง "ข้าว"

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 เรื่อง "ข้าว"

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 เรื่อง "ข้าว"

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง  "ข้าว"

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3  เรื่อง "ฝนจ๋า"

วันที่่ 22 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1  เรื่อง " ฝนจ๋า "

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2  เรื่อง " ฝนจ๋า "

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง " น้ำ "

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 สาระภาษาจีน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้า อ.3 เรื่อง " น้ำ "

วันที่ 14  มิถุนายน  2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 เรื่อง "น้ำ"

วันที่ 13 มิถุนายน 2565