มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง "พลังงานน่ารู้"

วันที่ 31 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1  หน่วยการเรียนรู้ "พลังงาน"

วันที่  30  มกราคม  2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 เรื่อง "ตาวิเศษ"

วันที่ 27 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.3 และ ระดับประถม

วันที่ 26 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1 และ ระดับประถม

วันที่ 25 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2

วันที่ 24 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง ตาวิเศษ

วันที่ 23 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.2 และระดับประถม

วันที่ 19 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 17 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้าระดับชั้น อ.2  & กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.3และระดับประถม

วันที่ 12 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1 และระดับประถม

วันที่ 11 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 "ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ"

วันที่ 6 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.2 และระดับประถม

วันที่ 5 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3 และระดับประถม

วันที่ 4 มกราคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 3 มกราคม 2566

Visitors: 411,592