มกราคม 2565

นักเรียน ชั้น ป.6  รับบริการฉีดวัคซีนคอตีบ  บาดทะยัก 

วันที่  21  มกราคม  2565  ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่  19

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้น อ.1 - ป.5  ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565

คณะครูและบุคลากรสุ่มตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

วันที่ 17 มกราคม 2565

ประเมินความพร้อมนักเรียน ชั้น อ.1-ป.5  ปีการศึกษา 2565

วันที่  15  มกราคม 2565

ประเมินความพร้อมนักเรียน ชั้น อ.1  ปีการศึกษา 2565

วันที่  12  มกราคม  2565

ประเมินความพร้อมนักเรียน ชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565

ประเมินความพร้อมนักเรียน ชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565

คณะครูและบุคลากรฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 3

วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

ประเมินความพร้อมนักเรียน ชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565

ประเมินความพร้อมนักเรียน ชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มกราคม 2565

ประเมินความพร้อมนักเรียน ชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565

ครูและบุคลากรทุกคนตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test (ATK) ผลออกมาเป็นลบ (ปกติ) ทุกคน

วันที่ 4 มกราคม 2565

Visitors: 407,389