เมษายน 2567

SUMMER 2024

วันที่ 30 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1fA7J5IITsOSjsFdj6oSeOca1aZ-EDXOX?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 29 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1TLXgkmd5zECei5BYq727coOXXGcbRkIB?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 26 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1ROOPUQ-nDpZ0lNbpQL3HrsXGOKvuh7l9?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 25 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1D-xiM4lJpTxAQUqEWX6xIJIFgZ72F2Ei?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 24 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1wCi1h_126YaycoiCqLBcAOQdm_PnWxxV?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 23 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1dSjMj4qz5Iqw-qCy0AGwq8wjAtPa36vv?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 22 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/17CDB3MXuQ6mz6q8SwC51EmXLgsGVnC0e?usp=sharing

เทศกาลวันสงกรานต์ 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1DF-UnnCST7Ju7ZZuMNPLAp4E7lAqYpxX?usp=sharing 

SUMMER 2024

วันที่ 11 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1iFASBMTcWG3maEwrtQpmKE4wqFPb7oUn?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 10 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1r_9Y6gy_eQDAP_kqzu-ZXH_DqTaf7TU8?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 9 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1wfz4Q5pbxxSopQZn5QqY8yArQjc4IZ8z?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 8 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1UeGzXuk9I2Kimf1aShWpPGTBlBHqnsSH?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 5 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1dj--aQjf0x55RDhA6cdcLSVuQKc8ZkKJ?usp=sharing

SUMMER 2024

วันที่ 4 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1JQpqnamKuXi6MHhyUxZYNzE5Wtz_z78-?usp=sharing

"SUMMER  2024"

วันที่ 3 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม  คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1PLpNiH5qu70NdoUyRprTnOunsNW6doqp?usp=sharing

 " SUMMER  2024 "

วันที่ 2 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1vcAj8_wIUFjJnttGqxXWfntJHIR2IJg3?usp=sharing

SUMMER  2024

วันที่ 1 เมษายน 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/139tAS1arbSFaxXGHYd_C-WUiHKlo0xL9?usp=sharing

曼松德昭帕亚皇家师范大学孔子学院

2023-2024年度考试合作单位负责人会议

            การประชุมผู้รับผิดชอบศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  HSK/HSKK/YCT

ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำปี 2566-2567

ทางโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามสอบ

วัดระดับความรู้ด้านภาษาจีนระดับยอดเยี่ยมสูงสุด

ประจำปี 2566-2567 

และได้รับเกียรติบัตรจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Visitors: 411,590