พฤษภาคม 2566

กิจกรรมเลือกตั้งประธาน สภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 และ ระดับประถม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.1 และประถมศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า สาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.2 และชั้นประถมศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "สถานศึกษาของเรา"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่  19  พฤษภาคม 2566

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566