พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมและระดับชั้น อ.3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1nlqFTP5fJx1oWKAvX_BsGvQpFUYlevqU?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับประถมและระดับชั้น อ.1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Ax5M-jELEVOO2e9QDfIWVn9Jp2aCsPsV?usp=sharing

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 (สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เท่านั้น)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1_1UPTWwEiF4FKqXjp1HmfQQ9_QIwnnqp?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ " ลอยกระทง "

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1n8i_ykASqfVgMdc2Uxj_aQowuhkpQeUb?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1SgeawD6pkXdHEXSafhIztwGihkm2I27U?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมและระดับชั้น อ.2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1TXhn0UAAmQTncAiBc1kcbczu8rpgX7ha?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับประถมและระดับชั้น อ.3

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1TxpvWmBrXa9A-7q0mSh0XYjRWuumbefe?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ "ชุมชนของเรา"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่ม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1AH7OVfXuHwr6ObV9m49uWOImfX0t3tkJ?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "ชุมชนของเรา"

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1x51J7ZWhhIy-B8lqBe0FwJ1p9jv_3ctp?usp=sharing

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1V4o1GVl2yYCoV_HhepYzaU8j3MOwwoZ7?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมและระดับ อ.1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1RLsRp4dT5VX673_uvw0UOJHt-5dLJlyW?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับประถม และระดับ อ.2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1bwxzkYXYjY1FNcJnth6-Cm59IRf_2sJy?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "ดิน หิน  ทราย"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1BNACxOnScR3ZQevfn5YAsMNToYBZY2Xf?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ "ดิน หิน ทราย"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/15uOQ8QEEGup1c3O7aqb8_QcHPoH2ROdh?usp=sharing

ประเมินความพร้อมนักเรียนชั้น อ.1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1D3uydIbU8SP7S8MAw0t4eZnK6v9GQEoo?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "โลกสวยด้วยมือเรา"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1KJMikimjfXglAepuRo641Ak2q2jwIMFK?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมและระดับ อ.3

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1gvCeT38OKHK5crlFTRk2jc2pdw3-VOrq?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้นประถมและระดับ อ.1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Nta9i0LHUKi9C8xC2semXujg1Ec7dSzD?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "โลกสวยด้วยมือเรา"

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1KxsQ6Wlroc1GBC1YASyMfuvICVm1qe8B?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียน "โลกสวยด้วยมือเรา"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Y0KCGa_MiiFWlpJ3bgBOhyfkl1EI5JsE?usp=sharing

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ให้บริการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ระดับชั้น ป.6

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1R9ZoUadlwl6NuM4wxOhm-Tr_-U2Kdaq3?usp=sharing

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ให้บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์

ระดับชั้น ป.1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ "อาหารดีมีประโยชน์"

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1j-4XKQtFhWy0WRfA5QzVWW0x_Ag34ZVV?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถม และ ระดับ อ.2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1jL5d1xLRKTqEaaK0uZk80hFkNCLt4aZ9?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับประถม และ ระดับ อ.3

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/14aPA9OjWjXmETq-zLTSF-e-96IDROR0S?usp=sharing

Visitors: 407,390