พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับประถม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา

เรื่อง ความหมาย  ประเภทของสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

 

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ " โลกสวยด้วยมือเรา"

เรื่อง ความหมาย ประเภทสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้าชั้น อ.2  ภาษาจีนวันละคำ  เสนอคำว่า  "วัด"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1 และระดับประถม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 และระดับประถม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

บรรยากาศวันมอบตัวน้องอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ( กังฟู ) และการทดลองทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (ธรรมศึกษาชั้นตรี) ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 เรื่อง หิน ดิน ทราย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้าชั้น อ.3 

วันที่  11  พฤศจิกายน  2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.1  และระดับประถม

วันที่  10  พฤศจิกายน  2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.2 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 และระดับประถม

 "วันลอยกระทง"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 เรื่อง วันลอยกระทง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมยามเช้า สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาลและประถม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565