ด.ช.ณัชชรัสม์ เรือนจันทร์  ระดับชั้น ป.5

นักเรียนคนเก่ง

ด.ช.ณัชชรัสม์  เรือนจันทร์ นักเรียนระดับชั้น ป.5/1 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ นครปฐม สวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 3  

ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในรุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 7 รายการ ดังนี้

- ว่ายท่าผีเสื้อ    25 เมตร และ 50 เมตร

- ว่ายท่าฟรีสไตล์  25 เมตร และ 50 เมตร

- ว่ายท่ากบ   25 เมตร

- ว่ายท่ากรรเชียง  25 เมตร

- ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 

โดยรับรางวัล ได้แก่

- 2 เหรียญเงิน  จากการว่ายท่าผีเสื้อ 25 เมตร และ ว่ายท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร

- 5 เหรียญทองแดง  จากการว่ายผีเสื้อ 50 เมตร ฟรีสไตล์ 50 เมตร 

ท่ากบ 25 เมตร กรรเชียง 25 เมตร และ ว่ายผลัดฟรีสไตล์

การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือ บางเลน-นครปฐม แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 

ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา

รางวัลที่ได้รับ  ดังนี้

เหรียญทอง   คือ กรรเชียง 25 เมตร 

เหรียญเงิน   คือ ฟรีสไตล์ 50 เมตร

เหรียญทองแดง  คือ  ว่ายผลัด

เหรียญทองแดง  คือ  ผีเสื้อ 50 เมตร

ณ  สระว่ายน้ำเทศบาลบางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่  22  ตุลาคม 2565  

Visitors: 407,398