นักเรียนคนเก่ง RT NT และ YCT ปีการศึกษา 2566

การมอบรางวัล

นักเรียนคนเก่งสอบได้คะแนนสูงที่สุด

1. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1

2. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3

3. การสอบวัดความรู้ภาษาจีนระดับเยาวชน YCT

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1H-3vE8ZJyEao0Hq_roohIwWmN4Iw8hUQ?usp=sharing

   

Visitors: 411,596