ธันวาคม 2566

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่  HAPPY NEW YEAR 2024 

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1s558c5vJ-Z6cgfcWKeo4_qPb0zmXRGOH?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน  ระดับชั้น อ.1 และ ชั้นประถม

วันที่  27  ธันวาคม  2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/10VEj8DtXq5qWJ4ERjGRMKeoXZaY96bSN?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ " ฤดูหนาว "

วันที่ 26 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1e7-YYD8i-0DXx6hmM-jMvctaSPlJUnfN?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1rE4hEoFR60VXxO9gBGpY93eih68UETGl?usp=sharing

 

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ " อากาศ "

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1uZ6kCJWoKYVBA5wwMBqwIcKd9DPmb_2L?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ " กลางวัน-กลางคืน "

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1FfFq6B7H53Tw3y1w8IF94FcBX0n5gqxE?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.2 และประถม

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1VdkIuN11jYgjnuUq01rlhizMJCBVK4on?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "กลางวัน-กลางคืน"

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Gr-1aRAXjXqPKMwZiwW7Vh1mXBa48HZv?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถม

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1cmhp1I29xZsh--mJyD7-BUHK-brT0_VL?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับประถม และ ระดับชั้น อ.3 

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1RXn7LLqKWcPtoHFKqXF0vWzSYg4869pr?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ " วันพ่อในหลวง ร.9 "

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้าล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1FdDGA7Qd5bmP0scBuCjMTSCw3f8fCU2y?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2  หน่วยเรียนรู้ " วันลอยกระทง "

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1H6cOr-yoSeL52XZd01AxhsRUSfK1gIv2?usp=sharing

Visitors: 411,592