ธันวาคม 2565

HAPPY NEW YEAR 2023

28 December 2022

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3 " สวัสดีปีใหม่ "

 ระดับประถม " กังฟู "

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 "รำวงต้อนรับปีใหม่"

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 

วันที่ 26 ธันวาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3

วันที่  23  ธันวาคม  2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง การแปรงฟันที่ถูกวิธี

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 19 ธันวาคม 2565

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ยู่เฉียวเกมส์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

 

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ยู่เฉียวเกมส์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1 และ ระดับประถม

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า  ระดับชั้น อ.2

วันที่  13  ธันวาคม  2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับ อ.1 เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 และระดับประถม

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.1และระดับประถม

วันที่ 1 ธันวาคม 2565