ตุลาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "เนื้อนมไข่"

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1-jXgdi6FtcLnVg6dTcHIrTH61ct1RF-m?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "อาหารดีมีประโยชน์"

วันที่  27 ตุลาคม  2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/190Oom84CY9qspudif71ivLllc1h7uEyx?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสระภาษาจีน ระดับชั้น อ.2 และระดับประถม

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1O_XMDHPSQVzXJIFlSRV3NsiQPiX9drgK?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ " สัมผัสทั้ง 5 "

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1xRnQtWhNKLzJesbx9WAZ9-80IG8RS86O?usp=sharing

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง นักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.3

ณ  โรงเรียนยู่เฉียว  วันที่  5  ตุลาคม  2566
 
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 

ณ ค่ายสมพล โตรักษา ยังโทน เฮลธ์ ปาร์ค รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1wc48sHghSKKhb84bMK3ZRK1a1GVHqdrK?usp=sharing

Visitors: 411,594