ตุลาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง เนื้อ นม ไข่

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

การเรียนการสอนระดับชั้น อ.1-ป.6

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 เรื่อง "อาหารดีมีประโยชน์"

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

การเรียนการสอนระดับชั้น อ.1-ป.6

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

การเรียนการสอนระดับชั้น อ.1-ป.6

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

การเรียนการสอนระดับชั้น อ.1-ป.6

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

การเรียนการสอนระดับชั้น อ.1-ป.6

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

Visitors: 411,596