กุมภาพันธ์ 2565

คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนศิลปะ ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตัวแทนผู้บริหารและครูโรงเรียนยู่เฉียว เข้าร่วมกิจกรรม

"การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามม้าลาย"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 รับวัคซีนไฟเซอร์ ตามเกณฑ์อายุ 5-11 ปี

ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

(เฉพาะผู้ปกครองอนุญาตให้รับวัคซีน)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ครูและบุคลากรทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.ท่าม่วง ร่วมกับโรงเรียนยู่เฉียวทำความสะอาดฆ่าเชื้อ อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2565

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

คณะครูและบุคลากรตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

ผลออกมาเป็นลบ (ปกติ) ทุกท่าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

Visitors: 407,387